Archive for the ‘Nomineringar’ Category

Rekommendation till valet av informationsansvarig.

Hej valberedningen!

Rekommendation av Per Enström:
Jag blev uppmärksammad på twitter av Per att han sökt en plats på kontoret, utan att ha haft mer än högst sporadisk kontakt med Per genom fb och twitter sedan jag åkt till Kina, så gissade jag direkt på att han sökt posten som info, eftersom det var posten jag hoppades att han sökt. Han lät mig läsa hans ansökan och efter det är jag än mer övertygad om att han är väldigt lämpad för posten.

Under tiden jag var engagerad i UTN kom jag ganska ofta i kontakt med Per och upplevde att han hade ett genuint intresse för UTN och dess utveckling, något som faktiskt kunde ge inspiration för mig när jag satt i styrelsen. Då som styrelsemedlem så arbetade man ju ofta för UTN (medlemmarnas) bästa, ändå så är man med den struktur och ordning som iaf gällde då, ofta ganska anonym som styrelseledamot och kunde uppleva att de flesta engagerade inte ens vet vad vi håller på med, när det gå kommer någon och frågar hur det går i styrelsen eller hur läget är, så blir man glad. =)

Jag behöver nog inte rabbla upp allt som Per tar upp i sin ansökning, men han berör många väldigt viktiga punkter som jag hoppas ni ser vikten i. Bland annat att UTN gjort sig själva lite eftersatta i de sociala medierna, jag har själv ställt frågor via facebookgruppen, som än idag är obesvarade. En fråga kan dyka upp när som helst, och då bör en organisation som värnar om sina medlemmar försöka vara tillgängliga och underlätta, för många är idag t ex facebook väldigt nära tillhands och då bör även UTN finnas aktiva där.

Per har redan bevisat för mig att han har en väldigt positiv inställning till att upplysa och hjälpa andra och dela med sig av den information och kunskap han besitter. Ibland ser jag på facebook att han skrivit sammanfattningar av de kurser han läst och delar generöst med sig av dessa till sina kurskompisar (och alla andra, jag brukar själv ta mig en titt ibland). Om Per gör detta frivilligt när han dessutom pluggar samtidigt, vad kommer inte då hända när han arbetar heltid under ett helt år?

Jag är även av den åsikten att UTN:s hemsida knappast har nått sin slutgiltiga version, och anser att det är av vikt att UTN har någon som driva den utvecklingen. I teorin är det ju mest lämpat att personen som är informationsansvarig även ansvarar för hemsidan, senaste åren har detta dock fått skötas av andra personer, t ex Patrik Sternudd som var arbetsmarknadsansvarig och jag vet att det tog mycket tid från projekt som egentligen var mer relaterade till hans post. I och med Per kan vi alltså äntligen sammanföra dessa, och den chansen hoppas jag att både valberedningen och styrelsen tar.

Även att få UTN:s historia nedskrivet är något som ligger mig själv väldigt varmt om hjärtat, men något som tyvärr är eftersatt inom UTN och således bara blir värre med tiden om ingen tar tag i det, så jag blev glad och glatt överaskad att någon tänkt på detta. Att han är nykterist inom en organisation som UTN tycker jag också tyder på att han kan gå emot strömmen och tänka i lite andra tankebanor, något som också är väldigt bra egenskaper för en informationsansvarig.

Jag skulle kunna fylla på med mycket här, men tänkte bespara både min egen och er tid, att Per kommer leverera och inte göra någon besviken, det tror jag ingen av oss behöver betvivla.

mvh Sven Englund

Per finns på twitter under namnet @iSquirrel.

Posted on maj 9th, 2011 by Sven Englund  |  No Comments »

UTN:s valberedning har offentliggjort nomineringarna!

Väldigt trevlig läsning!

Ordförande
Följande kandidater finns:

  • Johan Wikander

Valberedningen har valt att nominera Johan Wikander, med följande motivering:
Valberedningen anser att det under det kommande året krävs en ordförande som är väl
påläst och insatt i UTN: s och universitets verksamhet. Ordföranden ska även på ett
representativt och förtroendeingivande sätt kunna föra UTN: s talan och fungera som ett
ansikte utåt gentemot universitetet, andra studentorganisationer och övriga samhället.
Personen som valberedningen har valt att nominera har varit aktiv både inom sin sektion
och som ledamot i UTN: s styrelse. Han är öppen och bra på att skapa kontakter. Han
bryr sig om studenterna på fakulteten och han har en förmåga att entusiasmera folk i sin
omgivning. Valberedningen är övertygad om att personen i fråga kommer vara ett stort
stöd både för de engagerade och för medlemmar i övrigt. Valberedningen har även
mottagit en stark rekommendation som styrker bilden från intervjun. Valberedningen har
därför valt att nominera Johan Wikander till Ordförande för UTN ht11- vt12.

 

Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig

Följande kandidater finns:

  • Henrik Vallgren

Valberedningen har valt att nominera Henrik Vallgren, med följande motivering:
Valberedningen anser att det under det kommande året krävs en vice ordförande som är
väl påläst och insatt i UTN: s ekonomi, men även har koll på UTN som helhet. Den
person som valberedningen valt att nominera visar på en god ekonomisk insikt. Han har
under det senaste året suttit som ledamot i UTN: s styrelse och haft ett extra ansvar för
ekonomin. Han har många konkreta idéer på hur han vill arbeta med ekonomin. Utöver
de ekonomiska erfarenheterna har han även erfarenheter från både sektionsarbete och
arbete inom UTN: s kommittéer. Personen i fråga ger ett lugnt och säkert intryck. Han
inger ett förtroende och valberedningen tror att han är en person som man kan vända sig
till när man har frågor. Valberedningen har även fått in en stark rekommendation.
Valberedningen har valt att nominera Henrik Vallgren till vice ordförande för UTN ht11-
vt12.

 

Jag fick aldrig någon bekräftelse från valberedningen att de mottagit mina rekommendationer, så jag har varit lite osäker på om de kom fram. Fast jag känner nästan igen några av formuleringarna så det kan ju hända att de har kommit fram och haft den verkan som var menat. Och det verkar som att valberedningen och jag delar uppfattning om kandidaterna. Som det ser ut för stunden så finns det inga motkandidater.

 

Till styrelsen finns följande nomineringar:

Styrelseledamöter
Det ska väljas 5 stycken styrelseledamöter. Följande kandidater finns:

  • Jenny Bengtsson
  • Simon Gustafsson
  • Robert Högström
  • Theresa Lundgren
  • Martin Västermark

Valberedningen har valt att nominera följande personer:
Valberedningen har valt att nominera Jenny Bengtsson till styrelseledamot, med
motiveringen att Jenny har erfarenheter från olika engagemang inom UTN. Hon visar
kännedom om UTN som organisation och en vilja att lära sig mer. Hon är målmedveten
och ambitiös och valberedningen är övertygade om att hon kommer att bidra till styrelsen
genom många bra och genomtänkta idéer samt ett stort engagemang.

 

Valberedningen har valt att nominera Simon Gustafsson till styrelseledamot, med
motiveringen att Simon är en driven och ambitiös person. Han har tidigare erfarenheter
framförallt från kommittéer. Han är ansvarsfull och han vågar ifrågasätta, egenskaper
som valberedningen anser är bra att ha inom styrelsen.

 

Valberedningen har valt att nominera Robert Högström till styrelseledamot, med
motiveringen att Robert är driven och ansvarsfull. Genom engagemang i Utnarm har han
fått erfarenheter kring företagskontakter, vilket valberedningen anser är bra för styrelsen.
Han gillar kreativa lösningar men är samtidigt mån om att göra ett bra jobb.

 

Valberedningen har valt att nominera Theresa Lundgren till styrelseledamot, med
motiveringen att Theresa har varit engagerad i olika delar inom UTN både inom
studiebevakning och i olika kommittéer. Hon är ambitiös och bra på att engagera folk.
Valberedningen är övertygad om att hon skulle vara ett stort bidrag till styrelsens arbete,
speciellt när det gäller att nå ut till alla studenter.

 

Valberedningen har valt att nominera Martin Västermark till styrelseledamot, med
motiveringen att Martin har stor erfarenhet av UTN, främst inom studiebevakning. Han
är påläst och har många konkreta idéer om vad han vill arbeta med. Han är arbetsam
och organiserad och valberedningen är övertygad om att han skulle bidra till styrelsens
arbete med stor kunskap och engagemang.

 

 

På rak arm kunde jag bara ansiktena på Jenny Bengtsson och Martin Västermark, där framförallt Martin gjort ett bra intryck i det som nått mig under året.

Till sist:

Internrevisorer
Följande kandidater finns:

  • Martin Eliasson
  • Andréa Pålsson

På grund av sena ansökningar har valberedningen inte hunnit hålla några intervjuer,
men ändå valt att nominera efter deras ansökningar och tidigare kännedom inom
organisationen.

 

Valberedningen har valt att nominera Andréa Pålsson till internrevisor, med följande
motivering:
Valberedningen har valt att nominera Andréa Pålsson till internrevisor. Andréa har varit
engagerad inom UTN både i forsränningskommittén, som informationsansvarig och som
ordförande. Valberedningen ser Andréa som en förtroendegivande person. Hon har
mycket erfarenheter och tar sig alltid tid för att svara på frågor. I och med att varit
ordföranden är hon väl insatt i detta arbete och har en insikt i vad som väntar det
kommande året.

 

Valberedningen har valt att nominera Martin Eliasson till internrevisor suppleant, med
följande motivering
Valberedningen har valt att nominera Martin Eliasson till internrevisor suppleant.
Martin har stor erfarenhet av engagemang inom UTN, både inom sektionen, i kommittéer
och arbetsgrupper samt i styrelsen. Valberedningen är övertygade om att hans erfarenhet
och kännedom om UTN kommer vara en värdefull för alla engagerade i organisationen
kommande år.

 

Kul! Efter att ha läst nomineringarna och ansökningarna så får jag lov att säga att det här kan bli riktigt bra. Känns som att det finns förutsättningar för att riktigt roligt år för UTN!

Posted on april 1st, 2011 by Sven Englund  |  No Comments »