Archive for the ‘Ansökan’ Category

Hej Valberedningen!

Min ansökan om att bli ordförande för UTN 2010/2011.

Sven Englund heter jag och har sedan något år tillbaka gått och hållit dörrarna öppna för att dagen skulle komma då jag skulle bestämma mig för att söka posten som ordförande för UTN. Jag har blivit mer och mer involverad i UTN:s verksamhet under senaste åren och tror mig ha samlat på mig en ganska bra överblick. Till skillnad från flera andra har jag inte bakgrund som kommittéengagerad utan  en UTN-karriär av ”tråkigt”, eller som många hellre vill kalla det; ”viktigt” engagemang. Det har varit studiebevakning, FUM-engagemang, valberedning och styrelsearbete, saker som inte är så festrelaterade, men för mig betydligt mer stimulerande och engagerande, eftersom det gett mig möjlighet att få vara med och påverka, utveckla och förbättra min omvärld. Detta är något som jag hoppas kännetecknar mig som person, min ständiga vilja att förbättra, oavsett om det handlar om UTN, Uppsala universitet, Sverige eller hela världen. Med tiden har jag insett fördelarna med att vara så påläst och insatt som möjligt, att sitta på förstahandsinformation och sträva efter helhetsperspektiv. Därför tror jag på ett öppet samhälle där information finns tillgängligt för att de som vill ska kunna ta del av den. Jag hoppas att som ordförande kunna arbeta för att UTN blir ett föredöme, inte bara i avseendet öppenhet utan även ett föredöme genom att kunna visa upp en framåtsträvande organisationskultur och en framstående studentkår. Jag hoppas också kunna bidra till att engagerade får tillgång till den information de behöver och höja kunskapsnivån inom UTN för vi som påverkansorganisation ska bli än mer trovärdiga och en organisation man lyssnar på.

Om mig själv kan jag säga att jag nog präglats ganska mycket av att ha växt i en kristen familj, och även om jag inte längre är kristen, så förklarar det nog till stora delar varför min livsstil ser ut som den gör. Jag är vad många skulle kalla ”skötsam”, håller mig nykter, motionerar och försöker alltid leva upp till de ansvar som jag tar på mig. Jag gillar nytänkande, initiativtagande, ifrågasättande och uppriktighet, något jag försöker visa mot andra och brukar uppmuntra andra att visa mot mig. Detta har lett till att jag inte är så ”konflikträdd”, något jag tror kan vara en fördel för en organisation som vill åstadkomma saker. Uppriktighet kan leda till konflikter, därför tycker jag också att kommunikation är väldigt viktigt, eftersom kommunikation ofta leder till förståelse.

Jag hoppas att personer som jobbat med mig kan intyga att ovanstående stämmer. Min ansökan finns offentligt tillgänglig på www.svenenglund.se/wordpress där jag gjort något slags första version av den blogg jag skulle driva under mitt år som ordförande om jag blir vald. Känn er fria att kontakta mina referenser eller fråga personer inom UTN som jag arbetat med, ta helt enkelt reda på det ni behöver!

Jag ser fram emot intervjun!

Posted on april 16th, 2010 by Sven Englund  |  1 Comment »