Rekommendation till valet av informationsansvarig.

Hej valberedningen!

Rekommendation av Per Enström:
Jag blev uppmärksammad på twitter av Per att han sökt en plats på kontoret, utan att ha haft mer än högst sporadisk kontakt med Per genom fb och twitter sedan jag åkt till Kina, så gissade jag direkt på att han sökt posten som info, eftersom det var posten jag hoppades att han sökt. Han lät mig läsa hans ansökan och efter det är jag än mer övertygad om att han är väldigt lämpad för posten.

Under tiden jag var engagerad i UTN kom jag ganska ofta i kontakt med Per och upplevde att han hade ett genuint intresse för UTN och dess utveckling, något som faktiskt kunde ge inspiration för mig när jag satt i styrelsen. Då som styrelsemedlem så arbetade man ju ofta för UTN (medlemmarnas) bästa, ändå så är man med den struktur och ordning som iaf gällde då, ofta ganska anonym som styrelseledamot och kunde uppleva att de flesta engagerade inte ens vet vad vi håller på med, när det gå kommer någon och frågar hur det går i styrelsen eller hur läget är, så blir man glad. =)

Jag behöver nog inte rabbla upp allt som Per tar upp i sin ansökning, men han berör många väldigt viktiga punkter som jag hoppas ni ser vikten i. Bland annat att UTN gjort sig själva lite eftersatta i de sociala medierna, jag har själv ställt frågor via facebookgruppen, som än idag är obesvarade. En fråga kan dyka upp när som helst, och då bör en organisation som värnar om sina medlemmar försöka vara tillgängliga och underlätta, för många är idag t ex facebook väldigt nära tillhands och då bör även UTN finnas aktiva där.

Per har redan bevisat för mig att han har en väldigt positiv inställning till att upplysa och hjälpa andra och dela med sig av den information och kunskap han besitter. Ibland ser jag på facebook att han skrivit sammanfattningar av de kurser han läst och delar generöst med sig av dessa till sina kurskompisar (och alla andra, jag brukar själv ta mig en titt ibland). Om Per gör detta frivilligt när han dessutom pluggar samtidigt, vad kommer inte då hända när han arbetar heltid under ett helt år?

Jag är även av den åsikten att UTN:s hemsida knappast har nått sin slutgiltiga version, och anser att det är av vikt att UTN har någon som driva den utvecklingen. I teorin är det ju mest lämpat att personen som är informationsansvarig även ansvarar för hemsidan, senaste åren har detta dock fått skötas av andra personer, t ex Patrik Sternudd som var arbetsmarknadsansvarig och jag vet att det tog mycket tid från projekt som egentligen var mer relaterade till hans post. I och med Per kan vi alltså äntligen sammanföra dessa, och den chansen hoppas jag att både valberedningen och styrelsen tar.

Även att få UTN:s historia nedskrivet är något som ligger mig själv väldigt varmt om hjärtat, men något som tyvärr är eftersatt inom UTN och således bara blir värre med tiden om ingen tar tag i det, så jag blev glad och glatt överaskad att någon tänkt på detta. Att han är nykterist inom en organisation som UTN tycker jag också tyder på att han kan gå emot strömmen och tänka i lite andra tankebanor, något som också är väldigt bra egenskaper för en informationsansvarig.

Jag skulle kunna fylla på med mycket här, men tänkte bespara både min egen och er tid, att Per kommer leverera och inte göra någon besviken, det tror jag ingen av oss behöver betvivla.

mvh Sven Englund

Per finns på twitter under namnet @iSquirrel.