Rekommendationer till UTN:s presidium.

Hej valberedningen, FUM och alla andra som läser!

Jag skulle vi ge något av mina starkaste rekommendationer i sammanhanget till två personer som jag blev mycket glad av få veta att de sökt till UTN:s presidium inför kommande verksamhetsår.

Johan Wikander som ordförande och Henrik Vallgren som vice ordförande.

Johan kom jag i kontakt med när jag var sektionskontakt för X-sektionen, när jag själv var ledamot i UTN:s styrelse under 2009/2010. Johan spred alltid en skön atmosfär omkring sig och var lätt att få kontakt med. Det var som att han tog det mesta med en klackspark samtidigt som han brydde sig och tog sin uppgift på allvar. Jag tror att Johan med sitt ledarskap kan få människor att trivas och med sin prestigelösa och framåtdrivande personlighet kan få UTN:s engagerade att trivas. Johan verkar vara en person som kan ta emot kritik och vända det till något positivt, vara lyhörd och ta tillvara på den, vilket jag tror möjliggör för fler att våga komma med idéer, något som är väldigt viktig för UTN:s utveckling. Det är också viktigt för att det möjliggör för ordföranden att ha förståelse för den egna organisationen och de engagerades och medlemmarnas åsikter och vilja.

Henrik kom jag i kontakt med för första gången på allvar när vi båda sökte till UTN:s styrelse 2009. Den gången blev Henrik inte vald, det smärtade mig faktiskt en del att Henrik inte blev vald då, mycket eftersom jag tror att han blev bortvald snarare på grund av sammansättningen i styrelsen än hans kompetens. Henrik valde ändå att fortsätta sitt engagemang och vilja att vara med och utveckla UTN. Jag har vid några olika tillfällen intervjuat Henrik eller hört honom intervjuas av FUM så att han har ett hjärta för UTN och står för sunda värderingar är något som jag törs säga att jag är ganska säker på vid det här laget. Att han har studerat ekonomi samt sitter med och har insikt i Uppstuks styrelse är andra väldigt bra meriter för vice ordförandeposten.

Jag tror att dessa två tillsammans kommer att utgöra ett mycket välfungerande och framåtdrivande nav för UTN och skulle tycka det vore väldigt roligt att vara medlem i en förening där jag kan se upp till dessa två som dess ledare. Naturligtvis är det upp till vaberedningen och FUM att skaffa sig en bild av dessa två och andra kandidater, jag kan bara säga vad jag tror, som tidigare ledamot av UTN:s styrelse och nominerad ordförandekandidat att de egenskaper och den kombination av egenskaper som Henrik och Johan besitter är något väldigt värdefullt och något som vi kan känna oss säkra skulle resultera i ett fantastiskt år och resultat för UTN, Teknat och inte minst Johan och Henrik själva.

Med varm och vänlig hälsning.

Sven Englund, Shanghai 27 mars, 2011